« Geri
MİRİNGOPLASTİDE GREFT MATERYALİ OLARAK TEMPORAL KAS FASYASI VE KONKAL KIKIRDAK KULLANIMININ ERKEN VE GEÇ DÖNEM ANATOMİK VE FONKSİYONEL KARŞILAŞTIRILMASI
İSMAİL GÜLER, DENİZ BAKLACI, İHSAN KUZUCU, RAUF OĞUZHAN KUM, MÜGE ÖZCAN
Acta Medica Alanya - 2019;3(3):278-282
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Timpanik membran perforasyonlarının onarımı için uygulanan miringoplasti ameliyatlarında temporal kas fasyası (TKF) ve konkal kıkırdak (KK) greftlerinin erken ve geç dönem anatomik ve fonksiyonel sonuçları karşılaştırıldı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya kliniğimizde Nisan 2016 - Nisan 2018 tarihleri arasında opere edilen toplam 110 miringoplasti hastası dahil edildi. Her hasta için yaş, cinsiyet, greft materyali (TKF/KK), preoperatif ve postoperatif işitme seviyeleri, greft başarısı ve fonksiyonel başarı (hava-kemik aralığı < 10 dB) kaydedildi . Bulgular: Erken dönem greft başarısı açısından TFK (%93.5) ve KK (%93.8) grupları arasında anlamlı bir fark yoktu. (p= 0.966). Geç dönem greft başarısı açısından TFK (%85.5) ve KK (%91.7) grupları arasında anlamlı bir fark yoktu. (p= 0.319). Erken dönem fonksiyonel başarı açısından TFK (%87.1) ve KK (%85.4) grupları arasında anlamlı bir fark yoktu. (p= 0.799). Geç dönem fonksiyonel başarı açısından TFK (%82.3) ve KK (%83.3) grupları arasında anlamlı bir fark yoktu. (p= 0.882). Sonuç: Çalışmamızın sonucu TKF ve KK greftlerinin erken dönemde benzer başarı oranlarına sahip olduğunu gösterdi. Konkal kartilaj, geç dönem greft başarı oranının yüksek olması ve işitme üzerinde olumsuz bir etkisi olmaması nedeniyle primer miringoplastide güvenle tercih edilebilir.

Facebook'ta Paylaş