« Geri
İNCE BARSAK FİTOBEZOARLARI; İNCE BARSAK OBSTRUKSİYONLARINDA NADİR BİR NEDEN: OLGU SUNUMU
CENGİZ ERENOĞLU, A HALDUN ULUUTKU, AHMET KEMAL GÜRBÜZ, MEHMET LEVHİ AKIN, TUNCAY ÇELENK
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2003;2(2):96-98
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi, İstanbul

Fitobezoarlar sıklıkla midede görülmelerine karşın, ince barsakta da karşımıza çıkarak mekanik obstrüksiyon gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilirler. İnce barsak fitobezoarları genel olarak ince barsak obstrüksiyonlarının çok küçük bir kısmından sorumludurlar. Büyük çoğunlukla ülser nedeniyle mide ameliyatı geçirmiş hastalarda karşımıza çıkarlar. Burada uzun zaman önce mide ameliyatı geçirmiş bir hastada fitobezoarın neden olduğu ince barsak obstrüksiyonu irdelenmektedir.

Facebook'ta Paylaş