« Geri
ERKEN DOYMA VE BULANTI DİYABETİK GASTROPAREZİSİ OLAN VE OLMAYAN TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA KÖTÜ HAYAT KALİTESİNİN BAĞIMSIZ BELİRLEYİCİLERİDİR
ÖZLEM ÖZER ÇAKIR, GÜLSÜM GÖNÜLALAN, MURAT İSMAİLOGLU, HÜSEYİN ATASEVEN, ALİ DEMİR, HAKKI POLAT
Acta Medica Alanya - 2017;1(3):3-8
Alanya Alaadin Keykubat University, School of Medicine, Department of Gastroenterology and Hepatology, Alanya, Turkey

Amaç: Biz diyabetik gastroparezi varlığı ile demografik özellikler, semptom ciddiyeti ve hayat kalitesi arasındaki ilişkiyi göstermeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Bu çalışmaya Tip 2 Diyabetes Mellituslu (DM) hastalar alındı. Hastalara yüz yüze demografik profili, üst gastrointestinal sistem bozuklukları semptom ciddiyeti (PAGI-SYM) ve hayat kalitesi (PAGI-QOL) hasta değerlendirilmesi ile ilgili sorular soruldu. Bulgular: Bu çalışmaya Tip 2 DM’li toplam 51 hasta alındı. Diyabetik gastroparezisi olmayan ve olan Tip 2 DM’li hastaların ortalama yaşları sırasıyla 53.35±6.98 ve 57.04±9.41 (p=0.192) di. Diyabetik gastroparezisi olan ve olmayan hastaların her ikisinde de PAGI-SYM skoruna göre en ciddi semptomu şişkinlikti (2.69±2.21 ve 2.57±2.22). Çalışmamızda bulantı PAGI-QOL temel alınarak kötü hayat kalitesi ile koreleydi, fakat bulantı uzamış mide boşalma zamanı ile korele değildi (coef: 0.351, 95% CI: 0.035-0.667, p=0.030). Bulantı skoru bozulmuş hayat kalitesi ile koreleydi (coef: 0.207, 95% CI: 0.085-0.330, p<0.001). Erken doyma ve erken doyma skorunun her ikisi de kötü hayat kalitesi ile güçlü koreleydi (coef: 1.061, %95CI:0.699-1.424, p<0.001 ve coef:1.136, 95%CI:0.791-1.480, p<0.001). Sonuç: Erken doyma ve bulantı diyabetik gastroparezisi olan ve olmayan Tip 2 DM’li hastalarda istatistiksel anlamlı olarak kötü hayat kalitesinin bağımsız belirleyicileridir. Ayrıca bulantı, karın ağrısı, şişkinlik ve pyroz PAGI-SYM skorlarıyla anlamlı derecede ilişkiliydi.

Facebook'ta Paylaş