« Geri
PTERJİUM BÜYÜMESİNDE ETKİLİ YENİ MEDİATÖRLER VE BÜYÜME FAKTÖRLERİ
LEYLA ERYİĞİT EROĞUL
Acta Medica Alanya - 2017;1(2):45-48
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Göz hastalıkları Kliniği, Afyonkarahisar, Türkiye

Pterjium, oküler yüzey bozukluğu olup kapak aralığına uyan bölgede bulber konjonktivanın fibro¬vasküler proliferasyonunun korneayı invaze etmesi sonucu oluşan bir patolojidir. Pterjium, cerrahi sonrası nüksün yüksek oranlara ulaştığı bir hastalıktır. Günümüzde nüks oranlarını daha aşağılara çekmek amacıyla birçok yeni cerrahi teknik yanında büyümesini durdurmak için antineoblastikler kullanılmaktadır. Çeşitli büyüme faktörleri ve mediatörlerin bazı neoplazmlar gibi pterjium büyümesi, invazyonu ve nüksünde etkili olduğu bulunmuştur. Kök hücre faktörü ve VEGF gibi büyüme faktörlerinin yanında, histaminde, karbonik anhidraz aktivitesinde, eph B4 sayısında ve nestin salınımında artış bulunurken, IGFBP3 salınımında ise azalma bulunmuştur. Pterjimun büyümesinin durdurulması ve nüksünün önlenmesi için halen çalışmalar yapılmaktadır.

Facebook'ta Paylaş