« Geri
SİGARA İÇİMİNİN KRONİK HEPATİT B VE C HİSTOPATOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİSİ
MURAT ÖKSÜZ, SALİH ÇOLAKOĞLU, FİGEN DORAN, FATİH YÜKSEL IŞIKSAL, FATİN KOÇAK, BAHRİ ABAYLI
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2003;2(2):50-53
Çukurova Üniversitesi Tıp fakültesi, Gastroenteroloji BD

Giriş ve amaç: Yakın dönemlerde sigaranın muhtemel hepatotoksisitesi epidemiyolojik ve deneysel olarak gösterilmiştir. Çalışmamızda kronik hepatit B ve C'de sigara içimi ile fibrozisin muhtemel ilişkisini saptamaya çalıştık. Gereç ve yöntem: Çalışmaya tanıları biyopsi ile doğrulanan, 55 kronik hepatit B, 51 kronik hepatit C'li vaka dahil edildi. Hastalar yaş, cinsiyet, sigara ve alkol kullanımı, biyopsilerinde HAI skoru ve fibrozis açısından değerlendirildi. Bulgular: Kronik hepatit B'li 32 (%58) vaka, C'li 22 (%43) vaka sigara içmekteydi. Sigara kullanan kronik hepatit C'li hastalar içmeyenlere oranla daha yüksek oranda fibrozis (0.042) ve HAI (0.013) skoruna sahiptiler. Aynı durum kronik hepatit B'de saptanmadı (HAI skoru için p:0.456). Ancak fibrozis açısından anlamsızlık sınırda idi (p:0.084). Alkol kullanmayan hastalar ayrıca değerlendirildiğinde aynı durum her iki grup içinde devam etmekteydi (HAI skoru ve fibrozisde; kronik hepatit B için p>0.05, kronik hepatit C için p:0.053 ve p:0.042 sırasıyla). Sonuç: Sigara içimi kronik hepatit C'de karaciğer lezyonlarının ciddiyetini arttırsa da, aynı durum kronik hepatit B'de saptanmamıştır.

Facebook'ta Paylaş