« Geri
DOWN SENDROMLU OLGULARIN OKÜLER YÜZEY SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
NEŞE ARSLAN AVARİSLİ, NACİYE KABATAŞ, ŞULE BARMAN KAKİL
MN-Oftalmoloji Dergisi - 2022;29(3):211-215
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, Ankara

Amaç: Down sendromlularda göz kuruluğu ve blefaritin olası bir sebebi olarak meibomius bezi disfonksiyonunun; optik koherans tomografi ön segment pakimetri modülü ve meibografi ile kornea epitel haritasını değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Çalışma geriye dönük olup, göz hastalıkları kliniğine başvuran Down sendromlu 38 hasta ile herhangi bir göz hastalığı bulunmayan 76 katılımcı arasında yapıldı. Takip formlarında kayıt edilen ön segment muayene bulguları, göz kuruluğu testleri, ortalama non-invazif gözyaşı kırılma zamanları, meibografi test sonuçları ve kornea epitel haritası değerlendirildi. BULGULAR: Olguların yaş ortalaması Down sendromlu grubunda 26±9,3 (13-43) yıl, kontrol grubunda ise 24,8± 7,1 (15-46) yıl olarak saptandı. Down sendromlu grubun %57,9’u erkek, %42,1’i kadındı. Kontrol grubunun %47,4’ü erkek, %52,6’sı kadındı. Değerler kontrol grubuna göre Down sendromlu olgularda anlamlı olarak düşük bulundu (p<0,05), gözyaşı kırılma zamanı Down sendromlu olgularda benzer şekilde anlamlı olarak düşük bulundu (p=0,0001). Meibografi sonuçları gruplar arasında değerlendirildiğinde hem üst hem alt kapak meibomius bez kaybı Down sendromlu grupta anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,0001). Kornea parametreleri ve epitel kalınlığı Down sendromlu olgularda tüm kadranlarda anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,05). SONUÇ: Çalışmamızda Down Sendromlu olgularda daha fazla meibomius bezi kaybı ve daha kalın kornea epitel kalınlığı ile düşük ortalama non invazif gözyaşı kırılma zamanı ve gözyaşı kırılma zamanı saptanmıştır. Bu sebeple Down Sendromlu olgularda blefarit ve göz kuruluğunun daha sık görülebileceğine inanıyoruz. Down sendromlu olguların periyodik kontrollerinde göz kuruluğu ve meibomian bezi disfonksiyonunun araştırılmasını önermekteyiz.

Facebook'ta Paylaş