« Geri
TEMPOROMANDİBÜLER EKLEMDEKİ RAHATSIZLIKLARDAN KAYNAKLANAN FASİYAL AĞRININ GİDERİLMESİNDE TRANSKÜTAN ELEKTRİK SİNİR STİMÜLASYONU (TENS) KULLANILMASI
SELAHATTİN OR, MİNE CAMBAZOĞLU, ABDULLAH CEYLAN
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - 1999;26(2):115-120
A.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Çene Cerrahisi A.B

Transkütan Elektrik Sinir Stimülasyonu (TENS) gerek ağrı kontrolü, gerekse patolojik nöromüsküler rahatsızlıkların normale döndürülmesinde kullanılan bir yöntemdir. Baş ve boyun bölgesinde görülen farklı birçok ağrının tedavisinde kullanma endikasyonu olan TENS aynı zamanda temporomandibüler eklemdeki internal düzensizlikleri, disk deplasmanları, artritler, kapsülü ve retrodiskal dokuların ödeminden kaynaklanan ağrıların giderilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. TENS' in fasiyal ağrı tedavisindeki etkisini değerlendirme amacında olan çalışmada TME' deki rahatsızlıklardan kaynaklanan fasiyal ağrısı olan hastalara 10 gün süre ile 20 dakikalık seanslar halinde TENS uygulanmıştır. Sonuçlar klinik ve Görsel Analog Skalası (VAS) ile değerlendirilmiştir

Facebook'ta Paylaş