« Geri
BUDD-CHİARİ SENDROMLU HASTADA, EBSTEİN-BARR VİRÜSÜNE BAĞLI DİSSEMİNE İNTRAVASKÜLER KOAGÜLASYON, LİCHEN PLANUS VE VESTİBÜLER NÖRİT
ÖNDER ÇOLAKOĞLU, BELKIS ÜNSAL
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2003;2(2):99-101
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İzmir

Budd-Chiari Sendromu (BCS) karaciğerin venöz drenajının çeşitli nedenlerle bozulması sonucu hepatik venlerin vena cava inferiora (VCİ) açılım seviyesinde tıkanması sonucunda oluşan bir sendromdur. Nedenleri arasında nadiren viral enfeksiyonların olduğu bilinmektedir. Ebstein-Barr virüs (EBV) multisistemik klinik tablolar oluşturabilen bir virüstur. 29 yaşındaki bayan hasta karında şişlik, baş dönmesi, bulantı, karın ve sırt bölgesinde yaygın makulopapüler döküntü ile kliniğimize yatırıldı. Fizik bakısında ateş, servikal bilateral multipl, en büyüğü 1x1 cm'lik lenfadenopatiler, ağrılı hepatomegali, splenomegali ve yaygın assiti mevcut idi. Laboratuvar sonuçlarında dissemine intravasküler koagülopati düşündüren hematolojik parametrelerle birlikte, EBV için monospot testi (+), EBV viral kapsid antijen (VCA) IgG 1/320 titrede bulundu. Portal doppler US'de hepatik ven trombozu, splenomegali, hepatomegali ve kaudat lob hipertrofisi saptanan olgu BCS olarak kabul edildi. Hastanın nörolojik ve KBB muayenesiyle vestibüler nörit, cilt lezyonlarından alınan biyopside Lichen Planus tanısı kondu. Literatürler değerlendirildiğinde EBV'nin olguda bulunan semptom ve bulgulara yol açabilecek klinik tablo yaratabileceği ve DİC oluşturma potansiyeli ile BCS'ye neden olabileceği düşünüldü. Sonuç olarak, olgumuzu EBV'nin DİC, vestibüler nörit, lichen planus gibi geniş klinik spektrumda BCS' ye neden olması açısından sunmayı uygun bulduk.

Facebook'ta Paylaş