« Geri
CROHN HASTALIĞI, PSÖRİASİS VE ÇOMAK PARMAKLI BİR OLGU SUNUMU
CEM ŞAHAN
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2004;3(3):162-165
SSK Samsun Bölge Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Samsun

Kutanöz manifestasyonlar inflamatuvar barsak hastalıkları seyrinde yaygın olarak görülür. Bir çalışmada %34 gibi yüksek bir insidans değeri rapor edilmiştir. Crohn hastalığında psöriasis sıklığı genel popülasyonla karşılaştırıldığında artmıştır. Ağrısız bir fenomen olan clubbing Crohn hastalığında ülseratif kolitten daha yaygındır.

Facebook'ta Paylaş