« Geri
LAPAROSKOPİK APPENDEKTOMİ AÇIK GİRİŞİMİN GÜVENİLİR BİR ALTERNATİFİDİR
HAKAN ERPEK, NAZMİ SAYIM, PARS TUNÇYÜREK, AHMET ENDER DEMİRKIRAN, HEDEF ÖZGÜN, MEHMET HAKAN ÇEVİKEL
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2007;6(1):20-24
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Aydın

Giriş ve amaç: Laparoskopik appendektomi güvenilirliğini kanıtlamış cerrahi tekniklerden biri haline gelmiştir. Ancak açık appendektomi ile kıyaslanabilen avantaj ve dezavantajlar barındırmaktadır. Gereç ve yöntem: Kliniğimizde laparoskopik ve açık yöntemle ameliyat edilmiş 91 akut apandisit olgusu retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Olguların 28'ine (%30.7) laparoskopik appendektomi, 63'üne (%69.3) açık appendektomi yapılmıştı. Laparoskopik olarak işleme başlanan 2 (%6.6) olguda perforasyon ve anatomik problemler nedeni ile açığa geçilmişti. Ameliyat süresi, hastanede kalış süresi ve komplikasyonlar açısından gruplar arasında fark yoktu (p>0.05). Her iki grupta da birer hastada intraabdominal apse gelişmişti. Sonuç: Laparoskopik appendektomi varsayılanın aksine postoperatif komplikasyon riskini arttırmamıştır. Her yönü ile açık appendektominin güvenilir bir alternatifidir.

Facebook'ta Paylaş