« Geri
FEMUR KIRIKLARININ İNTRAMEDULLER ÇİVİ İLE TEDAVİSİNDE RADYASYON MARUZİYETİ AZALTILABİLİR Mİ?
MEHMET NURİ KONYA, ÖMER ALİ KAYA
Acta Medica Alanya - 2017;1(1):20-23
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, Afyonkarahisar, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, serbest el tekniği ve elektromanyetik navigasyon sistemi ile distal kilitleme yapılan intramedüller çivi ameliyatı yapılan olguları, cerrahi süresi ve radyasyon maruziyeti açısından karşılaştırmayı amaçladık. Yöntem: Şubat 2012-Şubat 2013 arasında femur kırığı olan 40 hasta değerlendirildi. Distal manyetik kilitlemeli İntramedüller Çivileme (DMK+) ve distal serbest el kilitli intramedüller çivileme (DMK-) tekniği ile operasyon yapıldı. Distal kilitleme sırasında kullanılan floroskopi süresi, radyasyon maruziyeti ve cerrahi süresi karşılaştırıldı. Alınan radyasyon dozu; TC sivil savunma müdürlüğünden temin edilen NAB 223 marka radyasyon ölçer ile ölçüldü. Bulgular: DMK (-) grubunda 20 femur kırığı mevcuttu. Distal kilitleme sırasında ortalama skopi süresi33, 7± 12, 6 idi, ameliyat süresi 68.50±7.1dk idi. Radyasyon dozu femur kırığı için 461, 7±172, 7 idi. DMK (+) grubunda 20 hastada femur kırığı mevcuttu. Distal kilitleme sırasında ortalama skopi süresi 29±17, 6 idi, ameliyat süresi 66.25±10.1 dk. İdi. Radyasyon dozu ise 397, 3±241, 1 idi. Sonuç: Uzun kemik kırıklarına uygulanan İntramedüller Çivileme tekniklerini karşılaştırdığımız bu çalışmada distal manyetik kilitlemeli İntramedüller civilerin alınan skopi sayısı, ameliyat süresi ve kanama miktarını kilitsiz intramedüller çivilere göre anlamlı şekilde azaltmadığı gözlenmiştir (p>0.05).

Facebook'ta Paylaş