« Geri
AV TÜFEĞİ PARÇALANMASI - ATİPİK LEZYON: BİR OLGU SUNUMU
AHMET TURLA, BERNA AYDIN, HALİL BOZ
Adli Bilimler Dergisi - 2004;3(4):0-0
Ondokuzmayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp AD

Ateşli silahlar, namlularının dip kısımlarında oluşan patlamanın yarattığı yüksek basınç sayesinde hedefe yüksek hızda metalik cisim ya da cisimler gönderebilen silahlardır. Kişilerin sahip oldukları ateşli silahlar ve dolayısıyla kullanımları arttıkça bunlarla meydana gelen kaza, cinayet ya da intihar amaçlı yaralanma ve ölüm olguları da her geçen gün artmaktadır. Ateşli silah yaralanmalarında yaranın ve hasarın morfolojisi adli incelemeyi yakından ilgilendirmektedir.Ölüm olgularında, oluşan hasarın daha iyi değerlendirilebilmesi, olası delillerin toplanması için de mutlaka klasik otopsi işlemine gerek vardır. Çalışmamızda; sıkışan fişeğin patlaması üzerine elinde av tüfeği parçalanan , vücudunda değişik lezyonlar olan ve göğüsteki lezyonları av tüfeği saçma taneleri toplu giriş deliğine benzeyen 22 yaşında, erkek olgu takdim edilmiştir. Olgu, av tüfeğinin namlu ve fişek yatağının parçalanmasına bağlı kol ve göğüsteki atipik lezyonların varlığı ile cesetten elde edilen namlu parçası nedeniyle ilginç bulunarak ,bu tip olgularda adli inceleme ve otopsinin önemini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.

Facebook'ta Paylaş