« Geri
PACEMAKER TAKILMAMIŞ KOMPLET ATRİYOVENTRİKÜLER BLOKLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ İLE SEZARYEN VE BAŞARISIZ SPİNAL ANESTEZİ YÖNETİMİ
ÜLGEN ÖZTÜRK TOYRAN, GÖZDE İNAN, ESİN TEKİN, DUDU BERRİN GÜNAYDIN
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - 2022;28(2):195-199
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Konjenital komplet atriyoventriküler blok nadir görülmesine rağmen gebelik ve doğum sırasında değişen kardiyovasküler fizyoloji ile mortal olabilmesi sebebiyle gebelerde oldukça önemli bir komorbiditeyi oluşturmaktadır. Konjenital komplet atriyoventriküler blok tanılı gebelerin sezaryenle doğumları için uygulanacak anestezi yöntemi konusunda tam bir uzlaşı bulunmamaktadır. Bu olgu sunumunda konjenital komplet atriyoventriküler bloklu gebenin nöroaksiyel anestezi altında planlanan sezaryenle doğumu sırasında başarısız spinal anesteziye yaklaşımımızı literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.

Facebook'ta Paylaş