« Geri
PEDİATRİK ÖNKOL ÇİFT KIRIKLARINDA PLAK-OSTEOSENTEZ VE TİTANYUM ELASTİK ÇİVİ TEDAVİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ERDİNÇ GENÇ, İSMET YALKIN ÇAMURCU, ERDAL EREN
Acta Medica Alanya - 2018;2(2):64-68
Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Erzincan, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı cerrahi tedavi gerektiren çocukluk çağı önkol çift kırıklarında yaygın kullanılan iki yöntem olan plak osteosentez ve titanyum elastik çivi kullanımın fonksiyonel ve radyografik sonuçlarının değerlendirilmesi ve literatürdeki verilerle karşılaştırılmasıdır. Hastalar ve Yöntem: Düzenli takipleri yapılan 36 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Bu hastaların 12’sine (grup 1; 1 kız, 11 erkek; yaş dağılımı 9-15 yaş) açık redüksiyon plak-vida osteosentez, 24’üne (grup 2; 3 kız, 21 erkek; yaş dağılımı 9-14 yaş) kapalı redüksiyon intramedüller çivileme yapıldı. Yaralanmadan cerrahi müdahaleye kadar geçen ortalama süre grup 1’de 4.3 gün, grup 2’de 6.1 gün idi. Gruplar kaynama süresi, komplikasyon sayısı ve ciddiyeti ve Price kriterlerine göre değerlendirilen klinik sonuçlarına göre karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların takip süresi Grup 1’de 22.0 ay, Grup 2’de 19.7 aydı. Hastaların ortalama yaşı Grup 1’de 13.0±1.2, Grup 2’de 11.7±1.6 idi. Price kriterlerine göre her iki grupta da kötü sonuç saptanmadı. Grup 1’de mükemmel sonuç oranı %75 iken Grup 2’de mükemmel sonuç oranı %87.5 olarak saptandı. Grup 1’de kaynama süresi 7.6 hafta, Grup 2’de kaynama süresi 6.7 hafta olarak gözlendi; bu fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.001). Grup 1’de major komplikasyon oranı %8.3 olarak saptanırken Grup 2’de major komplikasyon saptanmadı. Sonuç: Sonuçlarımıza göre cerrahi tedavi gerektiren çocukluk çağı ön kol çift kırıklarında öncelikli tedavi yöntemi olarak gerek klinik sonuçlarının daha iyi olması gerekse komplikasyon sayısı ve ciddiyetinin daha az olması nedeniyle titanyum elastik çivi uygulaması tercih edilebilir.

Facebook'ta Paylaş