Türk Medline
Dokran

FARKLI YÖNTEMLERLE ÜRETİLEN VE YÜZEY İŞLEMLERİ UYGULANAN METAL ALT YAPILARIN DENTAL SERAMİKLER İLE BAĞLANTI DAYANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: DENEYSEL ÇALIŞMA

FAİK TUGUT, AYŞEGÜL GÖZE SAYGIN, DİDEM DURUKAN

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - 2022;18(3):55-61

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D., Sivas

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Farklı yöntemlerle pürüzlendirilen krom-kobalt (Cr-Co) alt yapı malzemesi ile üst yapı porseleninin bağlanma dayanımının( PBD) değerlendirilmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Disk şekilli Cr-Co alaşım üç farklı teknikle (Döküm, CAD/CAM, Lazer sinterleme) elde edildi. Örnekler, uygulanacak yüzey işlemine göre rastgele alt gruplara ayrıldı (n=10); GrupK: Al2O3 Kumlama (Kontrol grubu olarak), GrupE: Er-YAG lazer(1,5W), GrupN: Nd-YAG lazer (1,5W), GrupY: Ytterebirium lazer (10W). Örneklere yüzey şartlandırma sonrası veneer porseleni uygulandı. 24 saat süreyle 37˚C suda bekletilen örnekler, universal test cihazında kırıldı (0,5 mm/dk). Her bir gruptan alınan örneklerin yüzeylerinde olan değişiklikler taramalı elektron mikroskobunda (SEM) incelendi. İstatistiksel değelendirme için Kruskall-Wallis ve Mann-Whitney U testi kullanıldı. BULGULAR: Farklı yüzey şartlandırma işlemleri ve üretim yöntemlerinin PBD değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu(p<0,05). Döküm ve CAD/CAM ile üretilen materyallerin farklı yüzey işlemleri sonrası PBD değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı fakat lazer işlemlerin kumlamaya benzer bağlanma dayanımı gösterdiği görüldü. En yüksek dayanım değerinin lazer sinter alt yapı üzerine uygulanan Nd-YAG lazer ile pürüzlendirme işleminde olup ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü. Er-YAG ve Nd-YAG lazer uygulamalarının tüm alt yapı materyalleri arasında bağlanım dayanımı açısından istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0,05) ve en yüksek CAD/CAM alt yapısında olduğu görüldü. TARTIŞMA ve SONUÇ: PBD farklı üretim yöntemlerine ve yüzey şartlandırma işlemlerine göre değişebilir. Er-YAG ve Nd-YAG lazer uygulaması kumlamaya alternatif olarak gösterilebilir.