« Geri
TİP 1 DİYABETLİ ÇOCUK VE ADÖLESANLARIN İNSÜLİN POMPA YÖNETİMİNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
GÜNAY DEMİR, EMİNE ÇUBUKCU, NURDAN AKÇAY DİDİŞEN
Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi - 2022;6(2):187-194
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Tip 1 Diyabet, diyabetli çocuk ve ebeveynlerinin tanı anından itibaren yaşam boyunca sürdürmeleri gereken tekrarlı eğitim, özen ve yakın takip ile yönetebilecekleri bir süreçtir. Tip 1 diyabet yönetim bileşenlerini insülin tedavisi, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kendi kendine izlem, multidisipliner yakın takip ve hemşirelik yaklaşımı oluşturur. Bu bileşenlerin merkezinde insülin tedavisi yer almaktadır. Diyabet teknolojilerinin gelişimi ile diyabetli çocuk ve ebeveynlerinin yaşamına sürekli insülin gönderimini otomatik olarak yapan elektromekanik bir pompa girmiştir. Bu derleme makalesinde küresel anlamda kullanımı oldukça yaygınlaşan insülin infüzyon pompasının avantaj ve dezavantajları literatür ışığında detaylı bir biçimde ele alınmıştır.

Facebook'ta Paylaş