« Geri
FROZEN/SECTİON SONUÇLARI İLE POSTOPERATİF PATOLOJİ SONUÇLARI ARASINDAKİ UYUMSUZLUĞU ÖNGÖREN FAKTÖRLER: TERSİYER MERKEZ SONUÇLARI
UTKAN SAĞIR, ÇİĞDEM KILIÇ, DOĞUKAN ÖZKAN, FATİH KILIÇ, MEHMET ÜNSAL, OKAN AYTEKİN, ÇİĞDEM GÜLER MESCİ, GÜNSU KİMYON CÖMERT, TANER TURAN
Hitit Medical Journal - 2022;4(3):89-97
Health Sciences University, Etlik Zubeyde Hanim Women’s Health Teaching and Research Hospital, Gynecology Clinic, Ankara, Turkey

ÖZ Amaç: Hastanemizde FS analizi ile postoperatif patoloji sonuçları arasındaki tanısal doğruluğu değerlendirmek ve yanlışlığı belirleyen faktörleri belirlemek. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya cerrahi müdahale ve FS konsültasyonu uygulanan pelvik kitlesi olan 1435 hasta dahil edildi. Bulgular: Tek değişkenli analizde Benign/Borderline/Malign tanılarının ayırımında; menopoz durumu, anormal uterin kanama, ameliyat öncesi serum Ca125 seviyesi, ameliyat öncesi lökosit değeri, ameliyat öncesi nötrofil değeri, tümör boyutu, kistik komponent varlığı, Doppler USG’de patolojik bulgular, asit ve hücre tipi istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Menopoz durumu (p<0, 0001), preoperatif serum Ca125 düzeyi (p<0, 0001) ve tümör boyutu (p<0, 0001), intraoperatif ve postoperatif patolojik değerlendirme arasındaki yanlışlığı belirlemede bağımsız faktörler olarak belirlendi. Uyumsuzluk serum Ca125 > 35 IU/ml olduğunda 2.5 kat, tümör boyutu > 79 mm olduğunda 3, 8 kat ve postmenopozal hastalarda 5 kat arttı. Benign / borderline / malign tanılarının ayrımında FS sonuçları ile nihai patoloji sonuçları 1250 (%87) hastada uyumluyken 185 (%13) hastada uyumlu değildi. Sonuçlar: Artmış preoperatif serum Ca125 seviyesi, FS sonuçları ile postoperatif patoloji sonuçları arasındaki yanlışlığı predikte eden bir faktördür. Ayrıca FS sonuçlarında tümör boyutu ≥80 mm olduğunda ve menopozal durum yanlış tanı ile ilişkiliydi. İntraoperatif FS analizi sırasında önlenebilir hataları en aza indirmek için azami çaba gösterilmelidir.

Facebook'ta Paylaş