« Geri
DENTAL DOKULARIN YAŞA VE CİNSİYETE AİT FARKLILIKLARININ TARAMA ELEKTRON MİKROSKOBU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
MURAT ÖZGÜR ULU, ZEKİ DAVUT
Adli Bilimler Dergisi - 2004;3(4):0-0
Diş Hekimi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti AD

Büyük afetler ve bireysel ölümler sonrasında tanınmayacak kadar kötü durumda olan bozulmuş bedenlerin tanısı için adli diş hekimliği alanında eğitim görmüş veya bu dalda tecrübesi bulunan diş hekimlerine ihtiyaç duyulmaktadır.(1) Bunun nedeni dişlerin ve dental restorasyonların çok yüksek ısı ve birçok yıkıcı faktöre karşı uzun süre dayanabilmeleridir.(2) Diş hekimliğinin temelini oluşturan bölümler içerisinde ortak bir paydaya sahip olan adli diş hekimliği alanında çalışma yapan diş hekimlerinin her şeyden önce yeterli bilgi, tecrübe ve beceriye sahip olması gereklidir.(3) Bu çalışmada adli diş hekimliğinin bir konusu olan diş sert dokularında yaş ve cinsiyete bağlı olarak oluşabilecek farklılıkların gözlenmesi planlanmıştır. Çalışmada yaşı ve cinsiyeti bilinen bireylerden çekilmiş 20 adet çürüksüz mandibular santral diş kullanılmıştır. Dişlerin kronları her yaş grubundan 5'er adet bulunacak şekilde akrilik rezin bloklara gömülmüş ve kronları mine-sement hizasından yatay yönde kesilmiştir. Her örneğin pulpa odası elektron mikroskop ile incelenmiş ve pulpa odasındaki kalsifiye oluşumlara 0 ile 4 arasında değerler verilmiştir. Sonuçlar istatistiksel olarak incelenmiş ve tüm yaş grupları arasında belirgin farklılıklar gözlenmiştir. Cinsiyet açısından yapılan incelemede ise istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmamıştır.

Facebook'ta Paylaş