« Geri
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA YAŞADIKLARI BOYUN VE ÜST EKSTREMİTE AĞRISI VE ENGELLİLİĞİ: TANIMLAYICI ARAŞTIRMA
ALPER PERCIN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2022;17(3):165-172
Bahcesehir University Institute of Health Sciences, Departmant of Physiotherapy and Rehabilitation, Istanbul, Turkey

Amaç: Covid-19 pandemisi sebebiyle yüz yüze eğitim veren üniversitelerin çevrimiçi yöntemle uzaktan eğitim yöntemine geçmesi sebebiyle, haftalık ders saatleri süresince bilgisayar veya akıllı telefon ile derslere katılmak zorunda olan öğrencilerde, kas iskelet sistemi problemleri ortaya çıktı. Çalışmanın ama¬cı; öğrencilerin yaşadıkları ağrının şiddetini belirlemek, dizabilite ile ilişkisini ortaya çıkarmak ve günlük yaşamda ağrı ve dizabiliteyi tetikleyen faktörleri bulmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 18-25 yaş arasında olan, en az 2 akademik yarıyıl boyunca uzaktan eğitime devam eden ve çalışma kriterlerini karşılayan 100 öğrenci dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen öğrencilere Sosyodemografik Veri Anketi uygulanması sonrasında Kol, Omuz ve El Sorunları Hızlı Anketi (Q-DASH), Boyun Dizabilite Anketi ve Nümerik Ağrı Skalası testleri uygulanmıştır. BULGULAR: Kol, Omuz ve El Sorunları Hızlı Anketi (Q-DASH) anketi sonucu çalışmaya dahil edilen öğrencilerin %43’ünde orta seviye dizabilite, Boyun Dizabilite İndeksi’ne göre çalışma grubunun %37’sinde tam dizabilite görüldü. Çoklu değişkenli regresyon analizine göre cinsiyet (p<0.05) ve bilgisayar veya akıllı telefon kullanım süresi (p<0.05) dizabiliteyi en çok etkileyen değişkenler olarak bulundu. Ağrı sıklığı ve üst ekstremitede dizabilite arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p<0.001). SONUÇ: Uzaktan eğitim süresince fazla bilgisayar veya akıllı telefon kullanımının üst ekstremite ve servikal bölgede ağrı ve eklem hareket limitasyonları sebebiyle dizabiliteye neden olduğu görülmektedir.

Facebook'ta Paylaş