« Geri
MONOKLONAL ANTİKOR TEDAVİSİ VERİLEN AĞIR ASTIMLI HASTALARIN ASTIM KONTROLÜNE VE TEDAVİ SÜREÇLERİNE SARS-COV-2 PANDEMİSİNİN ETKİSİ
EMEL ATAYIK, GÖKHAN AYTEKİN
Hitit Medical Journal - 2022;4(3):78-83
University of Health Science, Konya City Hospital, Department of Allergy and Clinical Immunology, Konya, Turkey

Amaç: Ağır astımı olan hastalar, viral enfeksiyonların neden olduğu astım alevlenmeleri, hastanelerdeki SARS-CoV-2 viral yükü ve bazı kısıtlamalar nedeniyle sağlık tesislerine erişimdeki zorluklar ve tedavilerindeki aksamalar nedeniyle özellikle SARS-CoV-2 enfeksiyonu ve hastalığın şiddeti açısından daha yüksek risk altındadır. Bundan dolayı monoklonal antikor (MAb) tedavisi alan hastalarda SARS-CoV-2 pandemisinin astım tedavisi ve kontrolü üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Ağır persistan astım tedavisi için MAb kullanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Her hastadan onaylanmış bir Coronavirüs kaygı ölçeği ve mini bir anket doldurması istendi. Bulgular: Ağır astım nedeniyle MAb tedavisi alan 62 hasta (Kadın: 44; Erkek: 18) çalışmaya alındı. Mart-Nisan-Mayıs 2020’de hastaların tedaviye uyumu %56.5 idi. Sokağa çıkma yasağı, hastaların tedaviye uyumunu (%35.5) etkileyen en yaygın hükümetle ilgili faktör olarak saptandı. En yaygın bireysel faktör, SARS-CoV-2 kapma korkusuydu (%40.3). Tedaviye uyum sağlamayan hastalarda, MAb tedavisine uyan hastalara göre, semptomlarda artış ve astım için ek tedavi gereksinimi anlamlı olarak daha fazlaydı (p= 0.034 ve p= 0.013) Sonuç: MAb tedavisi alan hastalarda hem resmi hem de bireysel nedenlerle tedaviye uyum azalmıştır. Bu durum acil servise astım şikayetleri ve ek tedavi ihtiyacı ile daha sık başvurulara neden olmuştur. Tüm bu bulgular, hastaların pandemiye rağmen MAb tedavilerini sürdürmeleri gerektiğini ve kılavuzlarda yayınlanan tavsiyelere uyarak SARS-CoV-2 enfeksiyon riskini en aza indirmeleri gerektiğini göstermektedir.

Facebook'ta Paylaş