« Geri
SENKRONİZE PRİMER ÖZOFAGUS VE GASTRİK TÜMÖR: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
ALİYE SOYLU, MUSTAFA KALAYCI, CAN DOLAPCIOĞLU, SELVİNAZ ÖZKARA
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2008;7(2):102-105
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

Senkron özofagus ve gastrik kanser nadir görülmektedir. Görüntüleme yöntemindeki ilerlemeler ile bu birliktelik daha sıklıkla teşhis edilmektedir. Primer kanserlerin senkronize olarak bulunması tedavi yaklaşımında değişikliğe neden olmaktadır ve survileri daha kötü olarak bilinir. Yazımızda 78 yaşında yutma güçlüğü yakınması ile başvuran erkek olgu sunulmuştur.

Facebook'ta Paylaş