« Geri
İKİ FARKLI NONSTEROİDAL ANTİİNFLAMATUAR İLACIN PERİAPİKAL CERRAHİ SONRASI AĞRI ÜZERİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
SEDAT ÇETİNER, ŞULE YÜCE TAŞ, MEHMET ARAÇ
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - 1999;26(2):109-114
Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi ABD

Dentoalveolar cerrahide ağrının önlenmesinde çeşitli ilaçlar kullanılmakta olup bunların etkisiyle ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu araştırmada bilgisayarlı tomografi (BT) ve Dental BT Yazılım Program (Dentascan) ile yardımıyla boyutları standardize edilmiş periapikal lezyonların cerrahi tedavisinde iki non-steroidal antiinflamatuar (NSAİ) ilacın etkisinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bunun için çift kör olarak 20 hasta iki grup olmak üzere operasyon sonrası 5 gün, günde iki kez naproksen sodyum (550 mg) ve diflunisal (500 mg) kullandı. Veriler Visuel Analog Skala (VAS) yardımıyla toplandı ve istatistiksel analizleri Student-T testi ile gerçekleştirildi. Sonuçlar ilgili iki antiinflamatuar ilacın periapikal cerrahi sonrası etkisinin istatistiksel olarak birbirinden farklı olmadığını ortaya koymuştur (p>0.05). Ayrıca bu çalışmada kullanılan BT ve Dental BT tekniğinin çeşitli amaçlarla tüm oral ve maksillofasiyal cerrahide kullanılabileceği vurgulanmıştır

Facebook'ta Paylaş