« Geri
YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIĞA ETKİSİ
YASİN ÇETİN, EMRİYE HİLAL YAYAN
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi - 2019;6(2):90-100
Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelikte Yönetim AD, Adıyaman, Türkiye

AMAÇ: Bu araştırma, yönetici hemşirelerin örgütsel vatandaşlık ve yenilikçi davranış düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı ve yenilikçi davranışın örgütsel vatandaşlığa etkisini belirlemek açısından ilişkisel tipte bir çalışma olarak gerçekleştirilmiştir. YÖNTEM: Çalışma, Malatya il merkezinde bulunan bir kamu üniversite hastanesi ile Sağlık Bakanlığına bağlı bir eğitim araştırma hastanesinde Temmuz 2016-Şubat 2017 tarihleri arasında 147 yönetici hemşire ile yapılmıştır. Veri toplamada “Kişisel Bilgi Formu, Örgütsel Vatandaşlık Düzey Ölçeği ve Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. BULGULAR: Araştırmada, yönetici hemşirelerin büyük bir kısmının kadın, ortalama 43±1 yaşında, çoğunluğunun lisans mezunu ve mesleki deneyimlerinin 10 yıldan fazla olduğu belirlenmiştir. Yönetici hemşirelerin bireysel yenilikçilik ile örgütsel vatandaşlık düzeylerini, cinsiyet, yaş ve yönetici olarak çalışılan sürenin etkilemediği, ancak, eğitim, çalışılan hastanenin türü, aynı kurum ve birimde çalışmanın etkili olduğu bulunmuştur. Yönetici hemşirelerin örgütsel vatandaşlık düzeyi ile bireysel yenilikçilik düzeyleri arasında da zayıf ilişki olduğu belirlenmiştir. SONUÇ: Örgütsel vatandaşlığın, bireysel yenilikçilik davranışlarından etkilendiği yönünde zayıf ilişki bulunmuş olup, çalışmanın farklı hemşirelik gruplarında tekrarlanması önerilmektedir.

Facebook'ta Paylaş