« Geri
BİR HASTANE ÇALIŞANININ SİYANÜR ALARAK İNTİHARI VE PSİKOLOJİK OTOPSİSİ: OLGU SUNUMU
KEREM SEHLİKOĞLU, ŞEYMA SEHLİKOĞLU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2022;17(3):242-246
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye

Siyanür bilinen en hızlı etkili toksik maddelerden birisidir. İntihar girişimi, yaşam ile ölüm arasında ölümü tercih etmeye yönelik eylemdir. Psikolojik otopsi ise bireylerin neden intihara yöneldiğini açıklamak, motivasyonlarını anlamak ve ölümleri hakkında değerlendirme amacıyla uygulanmaktadır. Bu çalışmada; hastane arşiv odasında ölü olarak bulunan 52 yaşındaki bir erkek olgu sunulmuştur. Olay yerinden alınan sıvıda yapılan toksikolojik incelemede siyanür bu¬lundu. Otopside trakea ve ana bronşlarda yaygın köpüklü ödem sıvısı, akciğerlerde konjesyon ve ödem, mide mukozasında yoğun kanama ve eroziv görünüm izlendi ve toksikolojik incelemede kanda ve mide içeriğinde siyanür tespit edildi. Yapılan psikolojik otopsi sırasında olgunun geçmişte maddi sıkıntılar nede¬niyle silahla özkıyım girişiminde bulunduğu, babası ve kardeşleriyle arasının iyi olmadığı ve maddi konularda anlaşamadıkları için görüşmedikleri, kendi ve eşinin ailesinden birçok kişiden para aldığı, son olarak kardeşlerinin annelerine ait kartı aldığı öğrenildi. Sonuç olarak; siyanür zehirlenmesi tanısı koyarken, olay yeri inceleme bulguları, otopsi bulguları ve toksikolojik veriler birlikte değerlendirilmelidir. Ek olarak, intihar ettiği düşünülen bireylerin psikolojisi değerlendirilmeli ve psikolojik otopsileri yapılmalıdır.

Facebook'ta Paylaş