« Geri
SİYAH KILLI DİL: VAKA SERİSİ
YASEMİN KORKUT, NAZLI DİZEN NAMDAR
Family Practice and Palliative Care - 2017;2(1):23-25
Aile Hekimliği AD, Tıp Fakültesi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye

Giriş: Siyah kıllı dil; filiform papillaların dil dorsumunda deskuame olamaması ve hipertrofisi sonucu kadifemsi plak oluşturması durumudur. Vaka Sunumu: Polikliniğimize farklı şikâyetlerle başvuran siyah kıllı dil tespit edilen dört hasta vaka olarak sunulmuştur. Tartışma: Siyah kıllı dilin etyopatogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte pek çok predispozan faktör ileri sürülmüştür. Tanısı klinik bulgular ve öyküye dayalı olan siyah kıllı dil tedavisinde tetikleyici faktörlerin önlenmesi, gıda ve su alımının düzenlenmesi, dilin mekanik temizliği önemlidir. Antiseptik solüsyonlar, topikal tretinoin diğer tedaviler arasındadır. Sonuç: Aile hekimleri birinci basamakta sigara içen hastalarında nadiren de olsa siyah kıllı dil gelişebileceğini göz önünde bulundurmalıdır.

Facebook'ta Paylaş