« Geri
ÇOCUK ACİL KLİNİĞİNE GÖĞÜS AĞRISI İLE BAŞVURAN HASTALARDA AKUT MİYOKART ENFARKTÜSÜNÜ TAKLİT EDEN AKUT MİYOKARDİT OLGULARI
RAMAZAN CAHİT TEMİZKAN, MUHAMMET MESUT NEZİR ENGİN, FATİH KAYA, MÜRVET NESLİHAN ÇOLAK, KENAN KOCABAY
Family Practice and Palliative Care - 2017;2(2):18-21
Çocuk Acil Bilim Dalı, Tıp Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye

Göğüs ağrısı, ST segment elevasyonu ve kardiyak enzimlerde yükselme ile gelen çocuk hasta grubunda kardiyak kökenli hastalık ve aile hikâyesi yoksa düşünülecek ilk tanı miyokardittir. Ancak miyokardit bazen akut miyokart enfarktüsü gibi bazı hastalıklarla karışabilir. Elektrokardiyografi (EKG) bulguları farklı olmasına rağmen, bazen akut miyokart enfarktüsü ve akut miyokardit birbirini taklit edebilir. Bu iki hastalığın tedavi ve prognozu birbirinden tamamen farklıdır. Ayırıcı tanıya varmak hayat kurtarıcıdır. Bundan dolayı göğüs ağrısı ile başvuran, EKG de ST-T değişiklikleri mevcut olan ve kardiyak enzimlerde yükselme saptanan hastaların ayırıcı tanısı, tedavisi ve takibi için çocuk kardiyolojisi olan merkeze acilen sevki gereklidir. EKG’de spesifik ST-T değişiklikleri, göğüs ağrısı olan ve kardiyak enzimlerde yükselme olan 14 ve 16 yaşında miyokardit tanısı konulan iki hastayı sunduk.

Facebook'ta Paylaş