« Geri
VÜCUT İÇERİSİNDE KALMIŞ VE ZAMANLA DEĞİŞİME UĞRAMIŞ BİR MERMİ ÇEKİRDEĞİ; OLGU SUNUMU
ORHAN OYAR, MEHMET SUNAY YAVUZ, MERT KÖROĞLU
Adli Bilimler Dergisi - 2004;3(1):41-45
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik AD, Isparta

Ateşli silah yaralanmalarında, çeşitli radyolojik yöntemlerle vücuda saplanmış mermi çekirdeklerinin belirlenmesi, böylelikle olayda kullanılan silahın ve mermi tipinin tespiti mümkün olabilmektedir. Hayati organlara ve damarlara yakın komşuluğu nedeniyle mermi çekirdeklerinin çıkarılmasının riskli olduğu olgularda da yine radyolojik yöntemlerle kurşunun durumu takip edilebilmektedir. Çalışmamızda, 1958 yılında ateşli silah yaralanması neticesi, 11.torakal vertebra korpusunda mermi çekirdeği kalan ve yıllar sonrasında başka bir amaçla gerçekleştirilen radyolojik incelemeler sırasında mermi çekirdeğinin, amorf metalik bir yabancı cisim olarak, ilk görünümünden çok farklı bir morfolojide saptandığı, 71 yaşındaki bir erkek olgu takdim edilmiştir. Olgu, vücutta kalan mermi çekirdeklerinin zaman içersinde şaşırtıcı morfolojik değişikliğe uğrayabileceğini göstermesi ve Türkçe kaynaklarda bu kadar uzun bir süre sonrasında tespit edilen başka bir vakaya rastlanmaması bakımlarından ilginç bulunarak sunulmak istenmiştir.

Facebook'ta Paylaş