« Geri
ÇOCUKLARDA VİRAL VE BAKTERİYEL ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARININ AYIRIMINDA KLİNİK SKORLAMA
MESUT ARSLAN, AYŞEGÜL ELBİR ŞAHİN, OSMAN GÜLSEVER, HATİCE ŞANLI GÜNEŞ, BETÜL ASLANER ALDEMİR, FATİH DURAN, İRFAN OĞUZ ŞAHİN
Family Practice and Palliative Care - 2017;2(3):6-11
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Sivas, Türkiye

Giriş: Üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) çocuklarda en sık karşılaşılan enfeksiyonlardır. Çalışmamızın amacı ÜSYE için klinik bir skorlama geliştirerek viral-bakteriyel ayrımını yapabilmektir. Yöntem: Bu çalışma ÜSYE tanısı konulan 5-15 yaşları arasındaki 220 hastada yapıldı. Çalışmamızda incelenececek belirti ve bulguların tespit edilmesi için klinik skorlama ile bakteriyel ve bakteriyel olmayan ÜSYE ayırımını yapmayı hedefleyen önceki çalışmalar gözden geçirildi. Bu belirti, bulgu ve boğaz kültürü sonuçları kayıt altına alındı. Bulgular: Boğaz kültürlerinde 93 hastada (%42) üreme oldu. Bu klinik skorlamaya göre ateş, ağrılı anterior servikal lenfadenopati, öksürük olmaması, tonsiller hipertrofi enfeksiyonun bakteriyel olduğunu düşündürmesi açısından istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Yutma güçlüğü, karın ağrısı, baş ağrısı, konjoktivit olmaması, ses kısıklığının olmaması, diyare olmaması, istatistiksel olarak anlamsız bulundu. Sonuç: Toplam skor kültür ilişkisine göre, toplam skor 7 ve üzerinde ise sonuç anlamlı kabul edilebilir. Çalışmamızda parametrelerin çokluğu, sensitivite ve spesifitenin düşük olması nedeniyle etkin bir skorlama geliştirilemedi.

Facebook'ta Paylaş