« Geri
PEGİLE İNTERFERON ALFA-2A VE RİBAVİRİN İLE KRONİK C HEPATİTİ TEDAVİSİ SIRASINDA AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ GELİŞEN HASTA: BİR OLGU SUNUMU
NEZİH PİŞKİNPAŞA, YAŞAR SERTBAŞ, EMİN PİŞKİNPAŞA
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2013;12(2):84-85
Üsküdar Devlet Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

Kronik C hepatitinin pegile interferon alfa-2a ve ribavirin ile tedavi edilimesi sırasında akut miyokard infarktüsü gelişen 60 yaşındaki bir erkek hastayı sunuyoruz. Hasta, tedaviye başlandıktan iki ay sonra akut anterior miyokard infarktüsü geçirdi.Tedavinin bir ay öncesinde yapılan kardiyolojik tetkiklerde iskemik kalp hastalığı tespit edilememişti. Akut miyokard infarktüsünün ciddi bir yan etki olduğunu düşündük.

Facebook'ta Paylaş