« Geri
GEBELERDE İKİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİNDE BİYOKİMYASAL BELİRTEÇLER İLE GEBELİK KOMPLİKASYONLARI
HASAN BASRİ SAVAŞ, SEYİT ALİ KÖSE, MESUT GÜLER, FATİH GÜLTEKİN
Acta Medica Alanya - 2017;1(1):7-10
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD, Alanya, Türkiye.

Amaç: Downsendromu, neural tube defects (NTDs), ve trizomi 18 riskinin ve ayrıca AFP, uE3 ve beta hCG seviyelerinin her biri ile doğum öncesi maternal veya fetal komplikasyonların ve doğum sonrası kromozomal anomalilerin, NTD, yüksek veya düşük ağırlıklı doğumların ortaya çıkması ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Kliniğimizde 2010-2012 yılları arasında üçlü tarama testi yapılmış olan 82 hastada gebelik sırasında ortaya çıkan komplikasyonlar retrospektif olarak incelenmiş ve gebelik sonrası kromozomal anomali, NTD, yüksek ve düşük doğum ağırlıklı doğum olma durumu ise hasta dosyalarından ve telefonla görüşülerek öğrenilmiştir. AFP, uE3 ve βhCG seviyeleri Beckman Coulter UniCelDxI 800 cihazında, kemilüminesans yöntemiyle ölçülerek MoM değerleri hesaplanmıştır. Bulgular: Çalışma grubundaki gebelerin yaş ortalaması 27, 7’dir. 8 hastada Downsendromu riski, 10 hastada NTD riski, 3 hastada trizomi 18 riski 1/250’nin üzerinde tespit edilmiştir. Gebelik sırasında preeklampsisi olan hasta sayısı 2, gestasyoneldiyabetesmellitusu (DM) olan hasta sayısı ise 8 idi. Düşük doğum ağırlıklı doğan bebek sayısı 13 iken yüksek doğum ağırlıklı doğan bebek sayısı 11’dir. Sonuç: Yanlış pozitifliklerin daha doğru belirlenmesi için olgu sayısının daha fazla olduğu çalışmalar yapılması ve tarama testlerinin güvenirliklerinin artırılması için gelişmiş klinik araştırmalar yapılması önerilir.

Facebook'ta Paylaş