« Geri
ETİK, BİYOETİK, HUKUK: TEMEL KAVRAMLAR VE YAKLAŞIMLAR
YEŞİM IŞIL ÜLMAN
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - 2010;1(1):1-4
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik AD, Istanbul, Türkiye

Bu çalışmanın iki ana hedefi vardır. İlk olarak ahlak, etik, ödev, görev ve biyoetik gibi etik çalışma alanının temel kavramlarını ayırıcı özellikleri ile tanımlamak amaçlanmıştır. Bunun için etik çalışma alanında tarihsel ve toplumsal bakış açısı ile ahlaktan biyoetiğe evrilen süreç tanımlanmaya ve bunu yaparken evrensel biyoetik perspektifi korunmaya çalışılmıştır. İkinci olarak biyoetik ve hukuk disiplinlerinin birbirlerini karşılıklı etkiledikleri yakın geçmiş süreci, literatürden örnek vakalar ile açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, bu karşılıklı etkileşimin ürünü olarak yakın dönemde doğan ve gelişmekte olan sağlık hukukunun kısa tarihi ve geleceğe ilişkin öneriler vurgulanmıştır.

Facebook'ta Paylaş