« Geri
ANAFİLAKSİDE HASTAYA GENEL YAKLAŞIM
AYKUT URFALIOĞLU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2022;17(3):228-234
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Kahramanmaraş, Türkiye

Anafilaksi herhangi bir alerjenle temas sonucunda gelişebilen, yaşamı tehdit eden bir hipersensitivite reaksiyonudur. Alerjene maruziyet şekli ve süresine göre değişmekle birlikte, semptomlar oluştuktan sonra hızlı kötüleşme ve kardiyopulmoner arrest meydana gelebilir. Anafilaksinin klinik semptom ve bulguları¬nın erken tanınması, ardından acil tedaviye hızlıca başlanması mortaliteyi azaltabilir. Bu derleme anafilaksinin genel özellikleri, tedavisi ve hasta yönetimi hakkında tüm sağlık uygulayıcılarında bir farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenmiştir. Konu ile ilgili olarak anafilaksi ve anafilakside ileri yaşam desteği güncel algoritmaları taranarak en son bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.

Facebook'ta Paylaş