« Geri
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OTANTİK LİDERLİK VE SAĞLIK ALANINA YANSIMALARI
HASAN FEHMİ DİRİK, ŞEYDA SEREN İNTEPELER
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi - 2019;6(2):164-170
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye

Günümüzün sürekli değişen ve karmaşık yapıdaki sağlık sistemi içinde kaliteli ve güvenli hasta bakımının yanı sıra sağlık çalışanlarının iyilik halinin sağlanmasında liderliğin anahtar rolünden sözedilmektedir. Bununla birlikte, tüm bu süreçlerde, olası gereksinimlere yanıt verecek nitelikte çok yönlü bir liderlik modeli arayışına ilişkin çalışmalar da sürdürülmektedir. Bu kapsamda öne çıkan liderlik yaklaşımlarının çeşitli boyutlarıyla incelenerek anlaşılırlığının sağlanması ve sağlık alanına yansımalarının neler olabileceğinin tartışılması sağlık çalışanlarına ve yöneticilerine rehberlik etmesi bağlamında önem taşımaktadır. Özellikle 2000 ve sonrası liderlik alan yazınındaki gelişmeler incelendiğinde, çağdaş ya da yeni nesil yaklaşımlar olarak da nitelendirilen etkileşimci, dönüşümcü, hizmetkar ve otantik liderlik yaklaşımlarının ön plana çıktığı görülmektedir. Bu derlemede, etik boyuta, öz farkındalığa ve lider-izleyen ilişkilerinde şeffaflığa odaklanması ile yeni nesil liderlik yaklaşımları arasından ayırt edilen otantik liderlik yaklaşımı ele alınmaktadır. Ulusal ölçekte sağlık alanında otantik liderliğe ilişkin kısıtlı sayıda çalışmaya rastlanması çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Çalışmanın, sağlık yönetici ve çalışanlarına farklı bir yaklaşımla liderlik becerilerini geliştirme yolunda kaynaklık etmesi ve gelecekte yürütülecek araştırmalara ışık tutması beklenmektedir.

Facebook'ta Paylaş