« Geri
HEPATİT B HASTALARINDA NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI İLE FİBROSİS ARASINDAKİ İLİŞKİ
ATAKAN YEŞİL, SÜLEYMAN COŞGUN, EMRULLAH ERDEM, KORAY KOÇHAN, FEYZA GÜNDÜZ, CAN GÖNEN
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2013;12(2):66-68
Department of Gastroenterology Haydarpaşa Numune Teaching and Resarch Hospital, İstanbul

Giriş ve Amaç: Son yıllarda ilgi odağı haline gelen, değişik inflamatuvar ve neoplastik hastalıklar ile ilişkilendirilen basit, ucuz ve efektif bir marker olan nötrofil-lenfosit oranı öne çıkmakta olup kronik hepatit B hastalarında çalışılmamıştır. Biz çalışmamızda hepatit B tanısı ile hastalık düzeyini belirleme, tedavi kararı alma gibi nedenlerle HBV DNA bakılan ve karaciğer biyopsisi uygulanan hastaların fibrozis düzeyi ile nötrofil-lenfosit oranı arasındaki ilişkiyi araştırdık. Materyal ve Metod: 2005-2010 yılları arasında biyopsi alınmış 486 hepatit B hastasının dosyası retrospektif tarandı ve bu hastalardan çalışma kriterlerine uyan 268 naiv hasta bulundu Naiv hastalar çalışmaya alınırken, daha önceden antiviral tedavi almış olan hastalar ve anti-Delta pozitif olanlar çalışma dışı bırakıldılar. Bulgular: Biyopsi alınmış olan çalışma popülasyonu 163 (%60,8) erkek (yaş: 38±13), 105 (%39,2) kadın (yaş: 37±14) olmak üzere 268 (yaş: 38±13) kişiden oluşmaktaydı. Hastaların fibrozis skoruna göre dağılımlarına bakıldığında 0/6=122 hasta (%45,5), 1/6=50 hasta (%18,7), 2/6=37 hasta (%13,8), 3/6=25 hasta (%9,3), 4/6=5 hasta (%1,9), 5/6=6 hasta (%2,2), 6/6=23 hasta (%8,6) şeklinde dağılmaktaydı. Fibrozis skoru ile nötrofil-lenfosit oranı (r: +0,510 p: 0,000), histolojik aktivite indeksi (r: +0,478 p: 0,000) arasında anlamlı korelasyon saptanırken, HBV DNA düzeyi arasında anlamlı bir korelasyon izlenmedi (r: +0,035 p: 0,556). Fibrozis skoru 0-1 olan hastaların nötrofil-lenfosit oranı değeri 1,6±0,5 iken fibrozis skoru 2-6 olanlarda 2,4±0,8 saptandı (p=0,000). Tartışma: Kronik hepatit B hastasını poliklinikte ilk kez gördüğümüzde hastalığın evresi ve histopatolojik olarak karaciğerin durumu hakkında klinisyen olarak bir öngörüde bulunmak için nötrofil-lenfosit oranının yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Facebook'ta Paylaş