« Geri
GLUKOKİNAZ GEN MUTASYONU POZİTİF OLAN GENÇ ERİŞKİN DÖNEMDE BAŞLAYAN DİYABETLİ HASTALARDA KOROİD KALINLIĞI
OSMAN ÇELİKAY, TOLGA BİÇER, MUSTAFA KÖŞKER, NACİYE KABATAŞ, ERMAN ÇAKAL, CANAN GÜRDAL
Kocatepe Tıp Dergisi - 2022;23(3):271-275
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği

AMAÇ: Glukokinaz (GCK) gen mutasyonu pozitif olan Genç Erişkin Dönemde Başlayan Diyabet (Maturity Onset Diabetes of Young - MODY) tanısı alan olgularla sağlıklı bireylerin koroid tabakası kalınlıklarının karşılaştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: MODY tanısı GCK gen mutasyonu bakılarak doğrulanmış olan ama diyabetik retinopatisi olmayan 30 hasta (MODY grubu) ve 30 sağlıklı kişi (kontrol grubu) çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubu, MODY grubu ile yaş, cinsiyet, refraktif kusur ve aksiyel uzunluk açısından uyumlu seçildi. Koroid kalınlığı hastaların sağ gözünde foveada, foveadan 1500 μm ve 3000 μm uzaklıklarda nazalde ve temporalde RTVue-100 Fourier-domain optik koherens tomografi (OKT) kullanılarak ölçüldü. BULGULAR: MODY tanı zamanı 4.1±5.8 yıl (aralık; 0-17 yıl) idi. Ortalama HBa1c düzeyi 5.1 (aralık: 4.4-6.2, referans aralık: 4-6) iken hiçbir hastada diyabetik retinopati yoktu. Ortalama subfoveal koroid kalınlığı subfoveal alanda MODY grubunda 370.09± 86.66 μm iken kontrol grubunda 354.44 ± 76.70 μm idi (p=0.456). Koroid kalınlığı nazal 1500 μm’de (sırasıyla 300.75 ± 67.02 ve 296.13 ± 73.45 μm, p=0.672), nazal 3000 μm’de (184.56 ± 45.53 ve 192.94 ± 57.63 μm, p=0.485), temporal 1500 μm’de (325.16 ± 59.41 ve 299.59 ± 67.81 μm, p=0.093) ve temporal 3000 μm’de (261.88 ± 43.30 ve 256.75 ± 50.83 μm, p=0.582) istatistiksel anlamlı değişiklikler göstermedi. SONUÇ: Literatürde diyabetin koroid üzerine etkilerini araştıran birçok çalışma olmasına rağmen, bu çalışma spesifik olarak MODY’li hastalarda koroid kalınlığının değerlendirildiği ilk çalışmadır. Diyabetik retinopatisi olmayan MODY’li hastalarda koroid kalınlığı etkilenmeyebilir. Bu MODY’li hastaların genç olmasına, MODY süresinin kısa olmasına ve diyabet regülasyonunun iyi olmasına bağlanabilir.

Facebook'ta Paylaş