« Geri
ADLİ RAPOR FORMLARININ KURUM İÇİ ADLİ TIP EĞİTİM SEMİNERLERİNİN ETKİNLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
VOLKAN ÇETİN, RECEP FEDAKAR
Adli Bilimler Dergisi - 2004;3(4):7-14
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Bu çalışmada, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisinde 1996 yılından itibaren, her ay kurum içi düzenlenen Adli Tıp seminerlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, 01.01.1999-31.12.2001 tarihleri arasında Acil Servis protokol defterinde "Adli Olgu" kaşesi vurulan olgular ile adli olgu olarak değerlendirilmesi gereken olgular taranmış, düzenlenen adli raporlar incelenerek eksiklikler ve hatalar yıllara göre değerlendirilmiştir. Bulgular, Çoltu ve arkadaşları tarafından yapılan 1995-1997 yıllarını kapsayan aynı özellikteki çalışma ile karşılaştırılmıştır. Adli olgu olarak değerlendirilmesi gereken olguların %53.90'ına adli olgu kaşesi vurulduğu saptanmıştır. 1995-1997 dönemini kapsayan çalışma ile karşılaştırıldığında acil kayıt defterine adli olgu kaşesi vurulma oranı %43,57'den %53,90'a çıktığı saptanmıştır. Adli raporların %4,65'inde hayati tehlikenin hatalı değerlendirildiği, %3.54'ünde "hayati tehlike vardır", %1,11'inde "hayati tehlike yoktur" şeklinde hatalı yazıldığı saptanmıştır. Adli rapor formlarının doldurulmasındaki eksikliklerin oldukça azalmış olduğu tespit edilmiştir. Adli raporlardaki eksiklik ve hata oranlarının daha da düşürülmesi ve hatta tamamen ortadan kaldırılması için mezuniyet öncesi ve sonrası eğitime inatla ve sürekli olarak devam edilmesi, seminerlerde bilgi kazandırmanın yanı sıra hekimlerimize adli olgulardaki sorumluluklarını iyice kavratacak formasyonların eğitim sürecine aktarılması gerektiğine inanmaktayız.

Facebook'ta Paylaş