« Geri
YOĞUN BAKIMDA COVID-19 PNÖMONİSİ OLAN SARS-COV-2 RT-PCR POZİTİF VE NEGATİF HASTALARİN KARŞILAŞTIRILMASI
DUYGU KAYAR ÇALILI, NURTEN ARSLAN, İSMAİL TÜRKÖZ, GILMAN TUĞCE TUTKUN, EMİNE GENCER, MURAT ALTUNTAŞ, FADİME ÖZGE AYGÜN KAS, ÜMİT GEMİCİ
Hitit Medical Journal - 2022;4(3):84-88
Ankara City Hospital, Department of Intensive Care, Ankara, Turkey

Amaç: Yoğun bakıma kabul edilen RT-PCR pozitif ve toraks tomografisinde Coronavirüs-19 pnömonisi bulguları olan RT-PCR negatif hastaları sağkalım ve laboratuvar sonuçları açısından karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Solunum yetmezliği ile kabul edilen, görüntülemede tipik pnömoni bulguları olan hastalar çalışmaya alındı. Hastalar RT-PCR negatif ve RT-PCR pozitif olarak gruplandı. Gruplar tanımlayıcı özellikler, sağkalım, laboratuvar, tedaviler, yatış süreleri açısından karşılaştırıldı. Bulgular: RT-PCR positif grubun Lactat, D-dimer, lökosit, nötrofil sayıları diğer gruptan düşük (p<0.05), Ferritin ve CRP değerleri yüksekti (p<0.01). Semptom başlangıcı ve kabul arasındaki süre PCR-pozitif grupta yüksekti (p=0.016). RT-PCR negatif grupta PaO2/FiO2 oranı 193.58±60.26, RT-PCR pozitif grupta 111.16±58.51 bulundu (p=0.01). Gruplar arasında yatış süreleri, solunum tedavileri ve sağkalım açısından fark yoktu (p>0.05). Sonuç: Grupların yoğun bakıma kabullerinde farklı inflamasyon fazlarında olabileceklerini düşünmekteyiz ancak sağkalım açısından gruplar arası farklılık olmadığını gördük.

Facebook'ta Paylaş