« Geri
GENÇ BİREYLERDE TEMPOROMANDİBULAR EKLEM SEMPTOMLARININ GÖRÜLME SIKLIĞI
BENGÜL YURDUKORU, A NEHİR ÖZDEN, HAKAN TERZİOĞLU, MERİÇ SÖNMEZ
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - 2000;27(3):365-369
Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD

Son yıllarda diş hekimliğinde temporomandibular eklem (TME) rahatsızlıkları ilgi odağı olmuştur. TME rahatsızlıklarının kaynağını tespit etmek amacıyla; çiğneme problemleri, TME'deki kronik travmatik değişiklikler, TME'nin eklem içi bozukluktan ve TME komponentlerindeki dejeneratif değişimler ile ilgili bir çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı TME rahatsızlığı semptomlarının karşılaşma sıklığı ile yaş, cinsiyet, periodontal durum ve malokuzyonun ilişkisinin tespitidir. Bu çalışma, 156 A.Ü. Diş Hekimliği öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. TME muayenesi bu konuda klinik deneyimi olan bir protez uzmanı tarafından yapılmıştır, incelenen parametreler ise: malokluzyon, periodontal durum, mevcut protezin tipi, protez tedavisi gereksinimi ve ağrı, ses ve alt çenenin deviasyonu gibi belirtiler ile karakterize TME rahatsızlıklarıdır. Klinik değerlendirme WHO indeksine göre yapılmıştır. Belirtilen parametreler arasında bir ilişki olup olmadığı istatistik yöntem ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak: 1. Genç bireylerde; yaş, cinsiyet, periodontal durum, malokluzyon, protez gereksinimi, protez ihtiyacı ve TME rahatsızlık belirtileri arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki bulunamamıştır (p> 0.05). 2. Genç bireylerde, TME semptomları çoğunlukla unilateral olup, sağ veya sol bölge arasında görülme sıklığı yönünden istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunamamıştır (p>0.05).

Facebook'ta Paylaş