« Geri
KAN LEKESİ ANALİZİNDE İHTİMALİ REAKTİFLER: ÖZGÜLLÜK, ÖZGÜNLÜK VE KONTAMİNASYONUN ETKİSİ
YALÇIN BÜYÜK, FARUK AŞICIOĞLU
Adli Bilimler Dergisi - 2006;5(2):13-21
Adli Tıp Kurumu, Morg İhtisas Dairesi İstanbul

Kan lekesi tarama testlerinden fenolftalein, lökomalaşit yeşili ve luminolün değişik leke tipleri varlığında özgünlük, özgüllük ve yalancı negatiflik açısından karşılaştırmalı analizini hedefleyen deneysel bir model hazırlanmıştır. 1/50 ile 1/ 2 000 000 arası dilüsyonlardaki kan solüsyonlarından hazırlanmış filtre kâğıdı ve kumaşta oluşturulan lekelere her üç kimyasal uygulanarak reaksiyonun ortaya çıktığı dilüsyonlar kaydedilmiştir. Oluşturulan lekeler oda sıcaklığında 24 saat bekletilerek her üç kimyasal ile oluşan reaksiyon süreleri değerlendirilmiştir. Kumaşta oluşturulan lekeler ayrıca nemli ve kuru ortamlarda yedişer gün bekletildikten sonra her üç kimyasalla olan reaksiyonları da değerlendirilmiştir. Özgünlüğün test edilmesi amacı ile çeşitli sebze, meyve, kimyasal ve biyolojik örneklerden hazırlanmış lekeler üzerine 3 reaktif kimyasallar uygulanarak reaksiyonlar değerlendirilmiştir. Kontaminant varlığının yalancı negatifliğe olan etkisinin değerlendirilmesi amacıyla; kan örnekleri ve lekelere gıda kodeksine uygun konsantrasyonlarda askorbik asit ilave edilerek ilk negatif okumaların gözlendiği dilüsyonlar kaydedilmiş ve konsantrasyon derişikliği arttırılarak kontaminant yoğunluğunun etkisi değerlendirilmiştir. Tüm sonuçlar luminolün diğer iki reaktiften anlamlı derecede daha sensitif ve daha özgün olduğunu göstermiştir.

Facebook'ta Paylaş