« Geri
RESİDÜEL ORONAZAL FİSTÜLLERİN ONARIMINDA BUKKAL SULKUS FLEBİ KULLANIMI (VAKA RAPORU)
NİHAT TUNCER, AHMET KESKİN, ALPER ALKAN
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - 1999;26(2):179-183
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi ABD

Maksiller alveolar yarıkları kapamada değişik metodlar rapor edilmiştir. En sık uygulanan teknikler, vestibül ilerletme flebi ve bukkal sulkus flebidir. Bukkal sulkus flebi, bazı avantajlara sahiptir. Bu avantajlar ; greft üzerinde sutur çizgilerinden kaçınarak, greftin tam bir izolasyonu ve örtülmesi, greft üzerindeki kesintisiz flepten dolayı iyi beslenmesi, flep gevşetilmesi ve dizaynının sonucu gerilimin azalması, flebin anterior palatinal bölgeye kadar uzatılabilmesi ve cep insizyonu yapılmadığı için postoperatif dönemde periodontal problemlerin olmamasıdır. Bu çalışmada, yukarıdaki avantajlar göz önünde bulundurularak, unilateral residüel alveol yarıktı 4 hastaya, otojen kemik greftlemesini takiben bukkal sulkus flebi uygulanmış ve klinik değerlendirme yapılmıştır

Facebook'ta Paylaş