Türk Medline

YOUTUBE™ İNFERİOR ALVEOLAR SİNİR BLOK ANESTEZİSİ İÇİN YARARLI BİR EĞİTİM KAYNAĞI MIDIR?

ESRA DEMİR, ÜMMÜGÜLSÜM COŞKUN

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - 2022;18(3):50-54

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Youtube™ klinik uygulamalar yapmadan önce sıklıkla ziyaret edilen popüler bir sosyal medya platformudur. Bu çalışma, inferior alveolar sinir blok anestezisi ile ilgili Youtube™ video içeriklerinin kalitesi ve izleyenlerin verdiği etkileşimi değerlendirmek üzere tasarlanmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda Youtube™ uygulamasında “inferior alveolar nerve block anesthesia” ve “mandibular nerve anesthesia” anahtar kelimeleri aratıldı. İlişkili videolarda her iki anahtar kelime için ilk 60 video değerlendirildi. Her video için yüklenme tarihinden sonra geçen süre, görüntülenme sayısı, videonun süresi, beğeni sayısı, beğenilmeme sayısı kaydedildi. Video popülerliğinin değerlendirilmesi için etkileşim indeksi ve video güç indeksleri hesaplandı. Video yararlılığının değerlendirilmesi için inferior alveolar blok anestezisi ilişkili bilgiler tablosu oluşturuldu. Videolar aldıkları skorlara göre 0 = yararsız, 1-5 = çok az yararlı, 6-10 = orta derecede yararlı, 11-15 = çok yararlı, 16-20 = maksimum yararlı olarak değerlendirildi. BULGULAR: Videoların %17’si çok az yararlı (Grup 2, n= 5), %46’sı orta derecede yararlı (Grup 3; n=14), %37’si çok yararlı (Grup 4; n=11) bulundu. Yararsız (Grup 1) ve maksimum yararlı (Grup 5) gruplara ait video bulunmadı. Yararlılık skor grupları ve video süresi, görüntülenme, beğeni ve beğenilmeme sayısı, video güç ve etkileşim indeksleri ve görüntülenme oranı değişkenliklerinin ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). TARTIŞMA ve SONUÇ: İnferior alveolar sinir blok anestezisi ile ilgili Youtube™ videolarının içerik olarak yarar sağladığı fakat maksimum yararlılık için daha hassas ve detaylı bilgi içeren videolara ihtiyaç olduğu görülmüştür.