« Geri
AKUT VİRAL GASTROENTERİT OLAN ÇOCUKLARDA ROTAVİRUS VE ADENOVİRUS PREVALANSI: BİR ÜÇÜNCÜ BASAMAK HASTANE VERİLERİ
MERVE ASLANTAŞ, ÖNDER KILIÇASLAN, MUHAMMET MESUT NEZİR ENGİN, NURSEL BÜYÜK, GÜLŞEN YALÇIN, HANDAN ANKARALI, RAMAZAN CAHİT TEMİZKAN, KENAN KOCABAY
Family Practice and Palliative Care - 2017;2(3):1-5
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Düzce, Türkiye

Giriş: Bu araştırmada üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastanemizin acil servisine akut gastroenterit şikayetiyle başvuran hastalarda rotavirus ve adenovirus prevalansının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya akut gastroenterit şikayeti olan 1712 hasta alındı, çalışma retrospektif olarak hasta kayıtlarından yapıldı. Bulgular: Akut gastroenterit şikayetiyle 3 yıllık sürede acil servise başvuran 1712 hastadan dışkı örneği gönderildi. Bunların %17, 5 ’nde (n=301) rotavirus antijeni, %3, 5’inde (n=61) adenovirus antijeni pozitif olarak saptandı. Pozitif olguların %56’sının (n=203) erkek, %44’unun (n=159) kadın olduğu gözlendi. Rotavirus antijeni 0-4 yaş grubunda diğer yaş gruplarında göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Sonuç: Akut gastroenterit, çocuklarda önemli bir sağlık problemidir. Özellikle 4 yaş altı çocuklarda rotavirus sıklığının fazla olduğu gözlendi ve bu yaş grubu hastalarda viral kültür yöntemlerinden ziyade rotavirus hızlı tanı testleri kullanılması erken tanı konmasına, böylelikle gereksiz antibiyotik kullanımının azalmasına yardımcı olabilir.

Facebook'ta Paylaş