« Geri
KALKANEUS KIRIKLARINDA TEDAVİ YÖNTEMİ KLİNİK SONUÇLARI ETKİLER Mİ? RETROSPEKTİF KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA
MEHMET NURİ KONYA, SERDAR SARGIN
Acta Medica Alanya - 2017;1(2):23-28
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, Afyonkarahisar, Türkiye

Amaç: : Deplase intraartiküler kalkaneus kırıklarında konservatif ve cerrahi tedaviler arasında fonksiyonel sonuçlar açısından herhangi bir fark olup olmadığını belirlemek. Yöntem: : Çalışmamızda 2012-2014 yılları arasında farklı merkezlerde konservatif ve cerrahi olarak tedavi edilmiş ve en az 2 yıl takibi olan 27 (13 konservatif ve 14 cerrahi tedavi) kalkaneus kırıklı hasta (22 erkek, 5 kadın) geriye dönük olarak incelendi. Hastaların fonksiyonel sonuçları AOFAS skorlarına göre karşılaştırıldı. Bulgular: Yaş ve cinsiyet açısından gruplar arasında anlamlı fark olmadığını bulduk. (p>0, 05). AOFAS skorları konservatif tedavi uygulanan hastalarda 69, 15 (56-82) ve cerrahi tedavi uygulanan hastalarda 84, 3 (56-96) puan idi. Her iki tedavi grubunun AOFAS skorları karşılaştırıldığında (Mann Whitney-U Test) cerrahi tedavi uygulanan grupta fonksiyonel sonuçların istatistiksel anlamlı olarak daha iyi olduğunu bulduk. (p<0, 05). Sonuç: Çalışmamızdan literatürdeki mevcut bilgileri destekleyecek şekilde çıkan sonuç, cerrahi tedavilerin sonuçlarının özellikle eklem içi kalkaneus kırıklarının tedavisinde, klinik ve fonksiyonel sonuçlar açısından konservatif tedaviden daha etkin olduğudur.

Facebook'ta Paylaş