« Geri
SIÇANLARDA KARACİĞER İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARINDA PAPAVERİNİN ETKİSİ
NAZIM GÜREŞ, CENGİZ TAVUSBAY, OSMAN YILMAZ, KEMAL ATAHAN, HÜSNÜ ALPER BAĞRIYANIK MEHMET HACIYANLI, ÖZLEM SAYIN GÜR, HUDAİ GENÇ, BURHAN YOLCUOĞLU
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2012;11(1):2-6
Acıbadem International Hospital, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada, fosfodiesteraz inhibitörü ve vazodilatatör bir ajan olan papaverinin hepatik iskemi reperfüzyon hasarına olan etkisini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Deney Hayvanları Laboratuarı’nda yapıldı. Çalışmada yedişerli üç gruba ayrılan toplam 21 adet dişi Wistar albino tipi sıçan kullanıldı. Sham grubu (Grup 1): Sadece batın açılıp kapatıldı. Kontrol grubu (Grup 2): Karaciğ er portal triadı mikrovasküler klip ile kliplendi ve iskeminin 30. dakikası nda 20 mg/kg serum fizyolojik verildi. Çalışma (Papaverin) grubu (Grup 3): Aynı Şekilde portal triad kliplendi ve iskeminin 30. dakikasında 20 mg/kg papaverin uygulandı. Hem çalışma ve hem de kontrol grubunda altmış dakikalık iskemiyi takiben, 120 dakika reperfüzyon uygulandı. Oluşan hasarın histopatolojik değerlendirilmesi Suzuki skorlama sistemine göre yapıldı. Mikroskopik olarak; parankimde; hidropik şişme, granüler dejenerasyon, mikroveziküler vakuolizasyon, makroveziküler vakuolizasyon, fokal nekroz, kordon düzensizliği portal alanda ise; inflamasyon, fibrozis ve sinüzoidlerde ise hiperemi incelendi. Bulgular: Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucu, parankimdeki fokal nekroz ve hidropik şişme hariç diğer tüm ölçütlerde çalışma grubunda yer alan sıçanların kontrol grubundakilere nazaran iskemi reperfüzyon hasarını anlamlı derecede azalttığı saptandı. Sonuç: Bu çalışmamızda papaverinin, hepatik iskemi reperfüzyon modelinde hasarı azaltabileceği sonucuna vardık.

Facebook'ta Paylaş