« Geri
KARADENİZ BÖLGESİ’NDEKİ SIĞIRLARDAN ELDE EDİLEN BABESIA BOVIS SUŞLARININ MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU
ÖNDER DÜZLÜ, ABDULLAH İNCİ, ALPARSLAN YILDIRIM
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - 2011;20(1):18-28
Erciyes Ün.Vet.Fak.Parazitoloji AD, Kayseri

Bu çalışma, Karadeniz Bölgesi’ndeki sığırlardan elde edilen Babesia bovis izolatlarının msa-2c gen bölgelerinin moleküler karakterizasyonunun ortaya konulması ve Dünya’daki diğer benzer suşlarla benzerliklerinin kıyaslanması amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, 2008-2010 tarihleri arasında Karadeniz Bölgesi’ndeki 13 ildeki, meraya çıkmış ve rastgele seçilmiş 542 sığırdan kan örnekleri toplanmıştır. Kan örneklerinden mikroskobik muayene için frotiler hazırlanırken bir yandan da kan örneklerinin ekstraksiyonu yapılmış ve elde edilen DNA’lar RLB testiyle Babesia ve Theileria türleri yönünden incelenmiştir. Babesia bovis olduğu saptanan 10 örneğin, msa-2c gen bölgesine spesifik primerlerle PCR’ı yapılmıştır. PCR sonucunda 798 bp’lik spesifik bantlar jelden ekstrakte edilerek sekansa gönderilmiştir. Sekans sonuçlarına göre 10 örneğin nükleotid dizilimleri saptanmış ve Dünya’daki diğer benzer suşlarla identiklik dereceleri kıyaslanmıştır. Babesia bovis izolatları GenBank’a kaydettirilerek aksesyon numaraları alınmıştır. Sığırlardan toplanan kan örneklerinin mikroskobik incelemesinde babesiosisin %1.7, theileriosisin ise %9.2 oranında yaygınlık gösterdiği tespit edilmiştir. RLB sonuçlarına göre, B. bovis’in %1.8, B. bigemina’nın %2.2, T. annulata’nın %2, T. buffeli/orientalis’in de %20.6 oranlarında prevalans gösterdiği belirlenmiştir. Babesia bovis izolatlarının msa-2c gen bölgesine göre kendi aralarındaki identiklik oranının %94-99, Dünya’daki benzer suşlarla yakınlık derecelerinin ise % 89-99 arasında değiştiği saptanmıştır. Sonuç olarak bu çalışma ile, Türkiye’de ilk defa B. bovis’in msa-2c gen bölgesinin moleküler karakterizasyonu yapılmıştır. Bu çalışma sonucunun, gelecekte Türkiye’ye özgü suşlarla yapılacak aşı çalışmalarına temel teşkil edeceği düşünülmektedir.

Facebook'ta Paylaş