« Geri
COVID-19 ENFEKSİYONU GEÇİREN HASTADA BÖBREK PELVİS RÜPÜRÜNÜN EŞLİK ETTİĞİ SPONTAN CİDDİ RETROPERİTONEAL KANAMA: OLGU SUNUMU
OSMAN AKYÜZ, MÜSLÜM ERGÜN, NAİLE DÖLEK, KAMİL ÇAM
Yeni Üroloji Dergisi - 2022;17(2):98-103
Atlas University, Medicine Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey

Spontan renal pelvis rüptürü nadir rastlanılan ürolojik olay olup idrarın extravazasyonuna neden olan bir durumdur. Sıklıkla üriner sistemde gelişen obstrüksiyonlara sekonder olarak pelvis içi basıncın artması sonucu gelişir. Spontan retroperitoneal hematom da yine benzer şekilde travma veya altta yatan bir patoloji olmaksızın ortaya çıkan retroperitoneal kanamalardır. Bu çalışmada 63 yaşında antikoagulan tedavisi alan Covid-19 tanılı bir bayan hastada, retroperitonda spontan olarak oluşan hematom ve hematomun basısına sekonder olarak gelişen spontan renal pelvis rüptürü olgusunu sunuyoruz. Bu olgu ışığında Covid- 19 infeksiyonuna bağlı yaygın endotel hücre hasarının, spontan ciddi retroperitenal kanamaya ve eşlik eden renal pelvis rüptürüne neden olabileceğini vurgulamak istiyoruz. Nadir görülen durumlar olan spontan renal pelvis rüptürü ve spontan retroperitoneal kanamanın aynı anda aynı hastada görüldüğü literatürde ilk kez bildirilmektedir.

Facebook'ta Paylaş