« Geri
ADLİ RADYOLOJİ
ORHAN OYAR
Adli Bilimler Dergisi - 2006;5(2):33-40
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik AD ISPARTA

Adli Radyoloji, kanunlarla ilgili konularda klinisyenlere ve patologlara yardımcı olmak üzere radyolojik yöntemleri kullanan tıbbi görüntülemenin özelleşmiş bir alanıdır. Radyolojinin adli amaçlı kullanımı X-ışınlarının Röntgen tarafından keşfi olan 1896 yılından sonraki aylar içinde gerçekleşmiştir. Ultrasonografi (US), bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG)'nin de kullanıma girmesi ile son 20 yıldır radyolojik görüntüleme yöntemleri oldukça karmaşık hale gelmiştir. Bu yeni uygulamalar, adli tıpta kullanılmaya başlanmıştır.

Facebook'ta Paylaş