« Geri
PROSTAT KANSERİNİN SFENOİD KEMİK METASTAZI: NADİR BİR OLGU
FATİH AKDEMİR
Yeni Üroloji Dergisi - 2022;17(2):104-108
Terme State Hospital, Department of Urology, Samsun, Turkey

Prostat kanserinin sfenoid kanat metastazı son derece nadir bir durum olup özellikle ilk başvuru anında beklenen bir bulgu değildir. Kafa tabanı kemiklerine olan metastazların gösterilmesi güç bir durumdur. Bu durum bazen nörolojik ve görme ile ilgili problemlere sebep olabildiği için klinisyen tarafından kolaylıkla atlanabilir. Prostat karsinomunun nörolojk veya görme ile ilgili semptomlara eşlik ettiği durumlarda intrakranial metastaz olabileceği hatırlanarak gerekli görüntülemeler yapılmalıdır. İntrakranial metastaza bağlı semptomu olan hastalara palyatif radyoterapi uygulanabilmesine rağmen hastalığın prognozu çoğunlukla kötüdür. Biz bu yazımızda sfenoid kanat metastazı tespit edilen 75 yaşındaki prostat kanserli olguyu literatürü de gözden geçirerek tartıştık.

Facebook'ta Paylaş