« Geri
FARKLI PROTEZ KAİDE MATERYALLERİNE UYGULANAN YUMUŞAK ASTAR MADDELERİNİN BAĞLANTI DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ
BETÜL KALIPÇILAR, HÜLYA PERDECİ
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - 2000;27(3):383-391
A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi AD

Bu çalışmada diş hekimliği alanında kullanılan protez kaide materyallerine uygulanan yumuşak astar maddelerinin bağlantısı değerlendirilmiştir. Farklı polimerizasyon şekilleriyle elde edilen kaide maddelerine kimyasal yapılan farklı ısıyla polimerize olan yumuşak astar maddeleri uygulandığında bağlantı dirençlerinin değişip değişmediği araştırıldı. Protez kaide materyali olarak dört farklı madde kullanıldı. Bunlar konvansiyonel akrilik esaslı Meliodent (Bayer Dental, Bayer UK), enjeksiyon sistemi Ivocap (Ivoclar AG, Schaan Liechtenstein), mikrodalga ile polimerize olan Acron MC (GC Dental Industrial Corp, Tokyojapan) ve görünür ışık ile polimerize olan Rebaron LC (GC Dental Industrial Corp, Tokyojapan)'dir. Yumuşak astar maddesi olarak ise kimyasal yapılan farklı üç ürün olan akrilik esaslı Vertex (Dentimex, Zeist, Holland), silikon esaslı Molloplast-B (Detax GmbH&Co. KG,Germany) ve fluoro- silikon esaslı Flexor (Schutz-Dental GmbH, Germany) seçildi. Toplam olarak 120 adet çekme deneyi örnekleri hazırlandı, örnekler thermocycle işlemine tabi tutuldu ve 24 saat oda ısısında bekletildi. Universal test cihazı çekme deneylerinde kullanıldı. Yapılan deneyler sonucunda kaide materyalleri arasında en iyi bağlantının ısı ile polimerize olan konvansiyonel akrilik esaslı kaide maddesi ile akrilik esaslı yumuşak astar maddesi arasında olduğu gözlendi (p< 0.01). İstatiksel bir fark olmamasına rağmen diğer deney gruplarından elde edilen sonuçlar ise sırasıyla mikrodalga, enjeksiyon ve görünür ışın ile polimerize olan akrilik rezin şeklindedir.

Facebook'ta Paylaş