Türk Medline
Dokran

AKCİĞER KANSERİ TAKİBİNDE POZİTİF FDG – PET BT: BENİGN TALKOMA OLABİLİR Mİ?

BAHAR AĞAOĞLU ŞANLI, SERKAN YAZGAN, SEHER SUSAM, AHMET ÜÇVET

İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - 2023;37(3):139-142

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye

 

Talk plörodezi, sıklıkla sekonder pnömotoraks veya malign plevral efüzyon vakalarında adezyonu arttırmak için plevral inflamatuar reaksiyonu indüklemek amacıyla yapılır. Öyküsünde 16 yıl önce sağ sekonder pnömotoraks ve tüp torakostomi olan hastada, sol üst lobda akciğer kanseri tespit edildi ve video yardımlı torasik cerrahi (VATS) yöntemi kullanılarak sol üst lobektomi yapıldı. Bu ameliyattan üç ay sonra sağ akciğerde tekrarlayan pnömotoraks saptandı ve hasta tüp torakostomi yapılarak talk plörodezi ile tedavi edildi. Hastanın rutin onkolojik takibinin altıncı ayında çekilen PET-BT’de sağ tarafta, plevra ve anterior mediastende FDG tutulumu saptandı. Talk plörodezinin işlemden 5 yıl sonrasına kadar PET-BT’de hipermetabolik plevral kalınlaşmaya neden olduğunu bildiren yayınlar mevcuttur. Bu olasılığın farkında olmak, plevral tutulumu ve hipermetabolik anterior mediastinal kitle imajı olan hastaları geçmiş işlemler hakkında sorgulamak ve metabolik görüntülemeyi yorumlayan hekimi bu tür işlemler hakkında bilgilendirmenin önemini vurgulamak amacıyla olgumuzu sunuyoruz.